Belgium

Portatifs

Comparer
NX-1200AE3 - Radio portative compacte FM VHF (certification ETSI)

NX-1200AE3

Radio portative compacte FM VHF (certification ETSI)
NX-1300AE3 - UHF Analogue Portable Radio (EU use)

NX-1300AE3

UHF Analogue Portable Radio (EU use)
TK-3000E - Radio portative compacte FM UHF (certification ETSI)

TK-3000E

Radio portative compacte FM UHF (certification ETSI)